Hva er automasjon?

Du kan se på automasjon som hjernen i bygget,  og den sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler, slik at bygget driftes optimalt.

Automasjon betyr egentlig at noe gjøres automatisk. Hva som skal skje automatisk i et bygg styres av en rekke tekniske systemer som kommuniserer og samhandler seg i mellom.
Eksempelvis kan automasjon brukes for å styre lys, varme, ventilasjon i et kontorbygg. Innen industri kan automasjon benyttes for å styre, regulere og overvåke ulike produksjonsprosesser, alt i fra fiskeindustri til produksjonsfabrikker og pumpestasjoner.

Tilpasning etter behov

Vi har bred erfaring innen prosessforståelse og automatikk, og kan hjelpe deg med løsninger som passer best til ditt bygg- eller industrianlegg, og dine eksisterende systemer.

 

 

Vi hjelper deg med automasjon

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i å gjøre bygget ditt smartere.